Kinas fredsplan för Ukraina

12 punkter till fred

 1. Vi måste komma bort från kalla krigets mentalitet
 2. Fientligheterna måste upphöra
 3. Fredssamtalen måste återupptas
 4. Den humanitära krisen måste hanteras
 5. Civila och krigsfångar måste skyddas
 6. Kärnkraftverken måste skyddas
 7. Minska strategiska risker genom användande av kärnvapen
 8. Gemensamt avtal om export av spannmål/gödsel
 9. Avsluta sanktioner
 10. Håll industrin och leveranskedjorna säkra
 11. Främjande av återuppbyggnad efter kriget
 12. Alla staters suveränitet måste respekteras