Kontakt

Internationella Folkhögskolans styrelse:

Johnny Andersson:
Ordf: 073-3506100

Martin Gustavsson:
Kassör: 0709-283968

Övriga ledamöter:
Katarina Bredberg:
070-4549848

Klas Magnusson:
070-4123869

Johan Andersson:
0764-284716

Amir Sadayo:
076-5932628

Ehsan Ullah Khan:
0707-686564

Elias Hazara:
0767-492689

             Yvonne Palm:
0701-136520

Lena Bernardini:
07

 

 

Johnny
Martin
Katarina
Klas
Amir


Johan

Du kan komma i kontakt med FIF:s styrelse genom att skicka ett mejl till info@folks.se