Kontakt

Internationella Folkhögskolans styrelse:

Johnny Andersson:
Ordf: 073-6505024

Martin Gustavsson:
Kassör: 0709-283968

Övriga ledamöter:
Katarina Bredberg:
070-4549848

Klas Magnusson:
070-4123869

Dina Chebbo:
076-3614201

Amir Sadayo:
076-5932628

Ehsan Ullah Khan: 
0707-686564

Bertil Andersson:
076-1179685

Zehaie Keleta:
076-6236936

Johnny
Dina
Martin
Katarina
Klas
Amir
Zehaie

E-post: info@folks.se