Projekt

Våra projekt:

  1. Läxhjälp. Vi hjälper barn med läxor i svenska, engelska, matematik, historia och samhällskunskap.
  2. Hjälp till nyanlända. Vi har kurser i svenska språket innan SFI startar.
  3. Café Världen. Vi har seminarier om förhållanden i världens alla länder.
  4. Att arbeta med utvecklingsbistånd till de utländska organisationerna NTUF och HBWWF (Home based Women’s workers Federation)

Intresserad? Kontakta oss på info@folks.se