Historia

Föreningen Internationella Folkhögskolan grundades 1959 bl a av Gunnar Fagrell.
Föreningen grundades för att ge ungdomar från Afrika och Asien grundutbildning, som de skulle kunna använda till att utveckla folkrörelserna i sina hemländer.

FIF har haft informationsverksamhet om internationella frågor, för barn och ungdomar i skolor.

Föreningens grundpelare
FIF är en religiöst och partipolitiskt obunden, ideell förening.

Utdrag ur stadgarna:
Föreningens ändamål är
– att väcka och fördjupa intresse om människors situation i andra länder, främst utvecklingsländer.
– att bedriva utbildning kring dessa frågor.
– att arbeta med utvecklingsbistånd.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för all verksamhet.