Föreningen Internationella Folkhögskolan

Årsmötesprotokoll 2019                                                                     

Bifogat finns protokollet från årsmötet 3 mars 2019

FIF Årsredovisning 2018

/Styrelsen