Medlem

Årliga priser för medlemskap:

Ungdomar: 50 kr
Enskild person: 150 kr
Mindre föreningar: 350 kr
Större organisationer: 2000 kr

Bankgiro: 5721-8927

Vi välkomnar er som vill vara aktiva i föreningens verksamhet såväl som er som vill bidra ekonomiskt.