Café Världen, Tema: Pakistan

Föreningen jobbar för att genomföra ett Café Världen som ska handla om barnens situation i världen, framförallt i Pakistan.

Barn ska:

  1. Gå i skolan
  2. Göra sina läxor
  3. Vila

Inte arbeta!