Pakistan

Pakistan, formellt Islamiska republiken Pakistan (engelska: Islamic Republic of Pakistan; urdu: اسلامی ﺟﻤﻬﻭرﻳہ پاکستان), är ett land i Sydasien. I juli 2016 var Pakistan det sjätte folkrikaste landet i världen med en befolkning på cirka 193 miljoner. Det gränsar i öst till Indien, i norr till Kina, i nordväst till Afghanistan och i väst till Iran. I söder har landet en kust mot Arabiska havet, och delar där en sjögräns med Oman. I området har det mycket länge funnits jordbruk och cirka 2600–1500 f.Kr. dominerades det av Induskulturen. Från 1858 ingick nuvarande Pakistan i Brittiska Indien och 1947 blev landet självständigt. Majoriteten av invånarna är muslimer, vilket avspeglas i landets formella namn.

Sydafrika

Sydafrika

Sydafrika ett land med en yta på 1 221 037 kvadratmeter med ca 40 miljoner innevånare. Sedan 1994 har landet genomgått stora förändringar både vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter samt på det ekonomiska planet. Men fattigdomen är fortfarande utbredd i landet med alla de problem den för med sig, som till exempel omkring 600 nya fall av HIV/Aids varje dag.

Trots den svåra vardagen finns det en stor utvecklingsvilja hos landets innevånare och deras regering.

I en av Sydafrikas nio regioner, Western Cape, ligger Cape Wynelanddistriktet, som är en egen politisk enhet med fullmäktige, styrelse och förvaltning. De stora näringarna där är vinodling och turism. I distriktet ligger nio kommuner, varav Stellenbosch är en.

Stellenbosch stad kännetecknas fortfarande av att den varit förvaltningsstad under kolonialismen. Mycket av kolonialarvet finns bevarat, både musealt och i folks vardag. Ett av de fyra stora universiteten ligger i Stellenbosch trots att staden är liten (40 000 invånare) jämfört med de andra universitetsstäderna. Under studiesäsongen närapå fördubblas befolkningen.

Några kilometer utanför staden ligger en kåkstad, Kayamandi, som på senare tid växt lavinartat och där befolkningen nästan uteslutande är svart. Människor kommer dit från andra delar av Sydafrika och även i stor utsträckning från Väst- och Östafrika på jakt efter en framtid i kölvattnet av de rikas framgångar främst inom vin- och turistindustri. Man bygger själv sina enkla skjul av brädbitar, begagnad plåt, masonit och vad som finns att få tag på. Myndigheterna uppskattar att Kayamandi har 20 000 invånare just nu.

Kayamandi präglas av extrem materiell fattigdom. I kontrast till Stellenbosch är avsaknaden av t ex gårdar, parker, lekplatser, affärer och social service i Kayamandi stor.

Majoriteten av Kayamandiborna lever idag under mycket små omständigheter, men i hopp om att bli självförsörjande. Ojämlikheten och orättvisorna mellan folket i Kayamandi och dem i övriga stadsdelar syns mycket väl och situationen är förstås ohållbar i längden.

Kayamandi är ett dynamiskt samhälle som står inför en rad utvecklingsproblem. Det som målgruppen själv definierade som det största problemet är att kunna försörja sig. Arbetslösheten i Kayamandi är hög och det är svårt att få anställning. Dessutom är HIV/AIDS-situationen mycket allvarlig.

Många Kayamandibor försörjer sig inom den informella sektorn (”Den andra ekonomin”), en del av dem genom att starta mikroföretag. Den informella mikroföretagssektorn i Kayamandi, liksom i Sydafrika i stort är outvecklad . De lokala myndigheterna tror dock att denna sektor kan generera arbetstillfällen om den utvecklas. Idag är det svårt för dessa företagare att få ihop tillräckligt med inkomster för att klara sin försörjning.

Arbetsmarknaden i området är statisk. De flesta arbetstillfällena finns vid vinodlingarna och inom den förädlingsindustri som är kopplad till dessa. Vidare finns viss tillgång till arbeten inom tjänstesektorn såsom trädgårdsarbete, hushållsarbete osv. De flesta av dessa arbetstillfällen är dagavlönade. Lönerna är mycket låga.

En växande bransch i området är turismen . Kommunen och distriktet ser turismen som den mest arbetsintensiva sektorn som är öppen för nyetablerade företag. Vinodlingarna och deras förädlingsindustri är mycket svåra för nya aktörer att komma in i, både med arbete och med ägande.

Läxhjälp


Vill du ha hjälp med matematik, svenska, engelska, historia eller samhällskunskap?

Fyll i nedanstående anmälningsformulär:

I vilken skola går du?
Vilken årskurs går du?
Vilket mobilnummer har du?
Vilken mejladress har du? (om du har någon)
OBS! Det är ok att välja fler än ett ämne!

… eller vill du ha snabb hjälp med ett matte-tal?

Café Världen, Tema: Pakistan

Föreningen jobbar för att genomföra ett Café Världen som ska handla om barnens situation i världen, framförallt i Pakistan.

Barn ska:

  1. Gå i skolan
  2. Göra sina läxor
  3. Vila

Inte arbeta!