Historia

Föreningen Internationella Folkhögskolan (FIF) grundades 1959 bl a av Gunnar Fagrell och Evert Svensson.
FIF grundades för att ge ungdomar från Afrika och Asien grundutbildning, som de skulle kunna använda till att utveckla folkrörelserna i sina hemländer.

Från 1980-talet har föreningen också haft solidaritetsprojekt, t ex i Bolivia, Uruguay, Uganda och östra Jerusalem.

FIF har haft informationsverksamhet om internationella frågor, för barn och ungdomar i skolor.

Under åren byggdes Dokumentationscentralen upp, ett unikt bibliotek med information om de flesta va världens länder, multinationella företag, freds- och utvecklingsfrågor och den svenska biståndspolitiken.

Internationella folkhögskolan blev under 1990-talet känd för sin informationsverksamhet bland barn och ungdomar i den obligatoriska skolan.

Den outsinliga seminarieserien ”Cafe Världen” har skapat kontakter mellan människor och väckt intressen för världen i stort och smått under många år.

Utdrag ur stadgarna:
Föreningens ändamål är
– att väcka och fördjupa intresse om människors situation i andra länder, främst utvecklingsländer.
– att bedriva utbildning kring dessa frågor.
– att arbeta med utvecklingsbistånd.

Föreningens grundpelare
FIF är en religiöst och partipolitiskt obunden, ideell förening.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för all verksamhet.