Projekt

Våra projekt:

  1. Läxhjälp. Vi hjälper barn med läxor i svenska, engelska, matematik, historia och samhällskunskap.
  2. Hjälp till nyanlända. Vi har kurser i svenska språket innan SFI startar.
  3. Café Världen. Vi har seminarier om förhållanden i världens alla länder.
  4. Att arbeta med utvecklingsbistånd till de utländska organisationerna NTUF och HBWWF (Home based Women’s workers Federation)

Intresserad? Kontakta oss på info@folks.se

TIDIGARE PROJEKT

Sydafrika

Hösten 2005 gjordes en förstudie i kåkstaden Kayamandi utanför Stellenbosch, nära Kapstaden, i Föreningen Internationella Folkhögskolans (FIF) regi. Syftet var att ta reda på hur man skulle kunna hjälpa människor till egen försörjning, då arbetslösheten i området är över 60 %. Vidare präglas området av stor segregation mellan de svarta som lever i Kayamandi och de vita som bor i Stellenbosch. En extrem materiell fattigdom, missbruksproblematik samt en allvarlig HIV/AIDS-situation gör vidare livet svårt för de boende i Kayamandi.

Besöket utmynnade i att ett samarbete etablerades med stiftelsen The Greater Stellenbosch Development Trust (GSDT) som har verksamhet i kåkstaden. De har ett center som tillhandahåller lokaler för möten och annan verksamhet som stöd för de boende i Kayamandi. Ett projekt kring organisationsutveckling och marknadsföring finansierades av SIDA under 2007.

En studiecirkel har bedrivits i Internationella Folkhögskolans lokaler för att lära sig mer om Sydafrika och villkoren för de boende i Kayamandi. Från sydafrikanskt håll menar man att turistnäringen är en möjlig sektor att utveckla som kan skapa försörjningsmöjligheter. Fokus för cirkeln har därför varit att finna vägar att stödja de lokala initiativ som finns exempelvis i form av s.k. ”homestay mamas”, restauranger, musikverksamhet och hantverkare.

Idén om ett vänskapsutbyte föddes, vars mål är att stärka banden mellan samarbetsorganisationerna GSDT och FIF. Ett utbyte har genomförts våren 2008 då 6 personer från studiecirkeln i Sverige åkte till Kayamandi och i hösten 2008 kom en grupp från Sydafrika till oss. Medel har beviljats från Forum Syd för vänskapsutbytet och ytterligare en ansökan om samarbete kring marknadsföring och mentorskap är under behandling, vars syfte är att stärka de grupper med initiativ till mikroföretagande som idag samarbetar med GSDT:s center i Kayamandi är.

Mer om Sydafrika

Pakistan

Genom vårt samarbete med den pakistanska studieförbundsliknande organisationen Labour Education Foundation skapas många ”läxcentra” i jättestaden Karachi där fattigt folk får lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Projektet har hållit på några år och lokala kommitteer har skapats för varje centra.

Den pakistanska lagen föreskriver att alla barn är skyldiga att gå i skolan många år. Men några pengar till lärare finns inte…

Projektet finansieras med arbete i Pakistan, med ekonomiskt stöd av Forum Civ (genom SIDA) och med insamlingar i Sverige av oss i Internationella folkhögskolan.

Vi har kontinuerligt utbyte med kamraterna i Karachi. Dom åker hit. Vi åker dit.

Mer om Pakistan